Berna Özlem ÖZCAN - Görünenin Ötesinde /Digital Baskı Resim Sergisi

18 - 30 Eylül 2007

1969 yılında doğan sanatçı, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Amerika Long Island Üniversitesi’nde master programını tamamladı.Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünde 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde Sanatta Yeterliliğini tamamladı. Aynı Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
İlk sergisini 1993 yılında açan sanatçı bu güne değin yaklaşık yirmi kadar solo ve karma ulusal sergide yer almıştır. Ayrıca sanatçının eserleri ABD, Polonya, Meksika ve Almanya gibi ülkelerde de sergilenmiştir.

Sanatçının grafik ve resim disiplinlerinden seçkilerinin yer aldığı bu sergi, görsel kültür mirasımıza ait doneler ile, var olanın yeniden kurgulanıp, nasıl sunulabileceğini sorgulamakta.
Yarattığı transparan etki ile üst üste bindirilmiş görüntüler içinde belirgin renk ve biçim kontrastları ile imgeler arasında kurulan hiyerarşik düzende dominant olan görünen olurken, görünenin ötesindeki gerçeklik, imgelerin bir araya gelerek oluşturdukları bütündeki söylemleri ve izleyici üzerinde uyandırdıkları farklı duygu ve hisler olmaktadır.
Öte yandan grafik çalışmaların, bilgilendirme ve tanıtım hizmetinin ötesinde, bir sanat nesnesi olarak ta anlam kazanabileceğini ve iletişim işlevini sürdürebileceğini savunan sanatçı, tasarımlarında kullandığı simgeler ve görüntü elemanları arasında kurduğu ilişki ve anlamlandırma sürecine izleyiciyi de kendi yorumuyla ortak olmaya davet ediyor.