Troyart Kolleksiyonu

Troya Hazinesi’nden esinlenerek gerçekleştirilen bu seçkin kolleksiyonu hazırlayan Belgin Şahin ile Nilgün Sokullu lise yıllarından beri arkadaşlar.
2001 yılında birlikte takı yapmaya karar verdiler. Özellikle, ülkemiz topraklarındaki kazılarda ortaya çıkan ve efsanevi öyküsü tüm dünyaca bilinen bu değerli buluntulardan esinlenerek takılarını tasarlamayı tercih ettiler. Parçaları değişik kullanım amaçlarına göre ve değişik tarzlarda günümüze göre uyarlayarak “Troyart” koleksiyonunu oluşturdular.
Bunların dışında bireysel olarak yine Troya konulu heykel ve dekoratif obje tasarımları gerçekleştirmektedirler.